Misją Ośrodka jest możliwie najpełniejsza pomoc dzieciom
w rozwoju.więcej
Celem działania Kompleksowego Ośrodka Terapii i Rozwoju Ortus jest  profesjonalizm oraz kompleksowość  usług.więcej
Wspomagamy rozwój wszystkich dzieci i młodzieży potrzebujących wsparcia.więcej
ortus_logo2

Aktualności

Charakterystyka usług:

  • Innowacyjność oferty  Kompleksowego Ośrodka Terapii i Rozwoju polega na wprowadzeniu  funkcji Opiekuna  Rozwoju Dziecka- funkcja  ta jest wpisana w obowiązki terapeuty. Wynika z niej koordynacja i kompleksowość  oddziaływań  związanych     z rozwojem dziecka;
  • Ośrodek Ortus wspomaga  rozwój dzieci i młodzieży nie posiadających diagnozy problemów rozwojowych, ale  mających duże  trudności w funkcjonowaniu w rodzinie, grupie rówieśniczej, szkole. Adresatami usług są również  dzieci po chorobach nowotworowych, z zespołem móżdżkowym. Dla nich oraz dla dzieci z zapaleniem stawów wdrożona jest kompleksowa ścieżka terapii.
  • Ośrodek proponuje prowadzenie terapii przy włączaniu rodziców i rodzeństwa danego dziecka w celu zapewnienia spójności oddziaływań.
  • Terapeuci pracujący w Ośrodku dążą do nawiązania indywidualnego kontaktu z każdym dzieckiem. Zapewniają mu atmosferę bezpieczeństwa,budują poczucie jego własnej wartości. Tworzą warunki do wszechstronnej aktywności dziecka, wspierają i kierunkują jego działania, konstruują sytuacje kształtujące dziecięce procesy poznawcze, pokazują sukcesy i doceniają najmniejszy wkład pracy dziecka. Rozwijają poczucie sprawczości i odpowiedzialności u dzieci, uczą ich właściwego funkcjonowania w grupie.
  • Ośrodek proponuje badanie zdolności i zainteresowań dziecka.
  • Istnieje możliwość prowadzenia zajęć w domu dziecka.