Twórcą tej metody jest dr Kjeld Johansen – duński nauczyciel i psycholog, dyrektor Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją. Metoda Johansena skierowana jest do osób z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Może być stosowana u dzieci od 3 r.ż. , w wersji zmodyfikowanej- jako stymulacja rozwoju słuchowego- nawet u niemowląt. Trening słuchowy metodą Johansena szczególnie zaleca się osobom z :

– opoźnionym rozwojem mowy;
– dysleksją;
– ADHD;
– zaburzeniami koncentracji uwagi;
– zaburzeniami uwagi słuchowej
– zaburzeniami słuchowej;
– porażeniem mózgowym;
– nadwrażliwością na dźwięki;
– autyzmem.
– opoźnionym rozwojem mowy;
– dysleksją;
– ADHD;
– zaburzeniami koncentracji uwagi;
– zaburzeniami uwagi słuchowej
– zaburzeniami słuchowej;
– porażeniem mózgowym;
– nadwrażliwością na dźwięki;
– autyzmem.

Zaletą metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena jest:

– jej dostępność dla osób mieszkających daleko od dużych ośrodków, gdyż ma miejsce w domu dziecka;
– to, że odbywa się w przyjaznym, bezpiecznym, domowym otoczeniu, co jest istotne dla wielu dzieci np. z autyzmem;
– w trakcje stymulacji Johansena IAS nie ma konieczności rezygnowania z innych form terapii, jakimi objęte jest dziecko w tym samym czasie.

Diagnoza w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena opiera się na badaniu audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej w tym teście dychotycznym – istotnych dla procesu uczenia się aspektów prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych.

Program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej nagrywany jest na płyty CD. Dziecko otrzymuje płytę do domu i słucha jej codziennie przez 10 minut przez słuchawki. Postępy terapii kontrolowane są co 4 do 8 tygodni (zależnie od wieku), za każdym razem dziecko otrzymuje nową specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym. Program stymulacji trwa 6-10 miesięcy. Może być stosowany w domu lub szkole.

Stymulacja słuchowa wg dr Kjelda Johansena poprawia przetwarzanie bodźców słuchowych. Jeśli u dziecka występują centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego wówczas ma ono problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwięków,lokalizacją źródła dźwięku, rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych, analizą czasowych aspektów sygnału dźwiękowego, umiejętnością rozumienia mowy zniekształconej, rozumieniem mowy w hałasie. To znaczy, że osoba z tym zaburzeniem nie ma możliwości pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych (Katz, 1994).

W konsekwencji często pojawiają się trudności w rozwoju mowy, prawidłowej artykulacji, uczeniu się, czytaniu, koncentracji uwagi, konstruowaniu wypowiedzi pisemnych, pianiu. W klasie dzieci z tym zaburzeniem mogą pozostawać na uboczu z powodu nieśmiałości, niskiej samooceny.

Terapia słuchowa poprawia nie tylko przetwarzanie słuchowe, ale również:

– zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach
– ustnych,
– czytanie,
– rozumienie mowy,
– artykulację,
– komunikację,
– samoocenę,
– harmonizuje napięcie mięśniowe co wpływa na postawę ciała,
– utrzymanie równowagi,
– koordynację ruchów,
– motorykę.

Metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr Johansena stosowana jest w wielu krajach na świecie, cieszy się uznaniem w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji i Austrii, w USA i Skandynawii.

Opracowano na podstawie johansen-ias.pl, B.Odowska- Szlachcic, B.Mierzejewska „Wzrok i słuch- zmysły wiodące w uczeniu się…”.