Zajęcia logopedyczne prowadzone są w formie zabawy dostosowanej do wieku i możliwości dziecka. Terapia logopedyczna, w zależności od potrzeb dziecka, skupia się na stymulowaniu rozwoju mowy oraz komunikacji, jednocześnie też rozwijaniu możliwości poznawczych dziecka, doskonaleniu artykulacji – wywoływaniu poszczególnych głosek oraz ich utrwalaniu we współpracy z Rodzicami kontynuującymi ćwiczenia w domu. Po każdym spotkaniu znajdujemy czas na chwilę rozmowy z Rodzicami na temat uwag, sugestii, obserwacji postępów.