Za realizację statutowych zadań w Ośrodku odpowiada interdyscyplinarny zespół specjalistów, posiadających profesjonalne przygotowanie do pracy z rodziną, dziećmi i młodzieżą, który tworzą psycholodzy, pedagodzy specjalni, logopedzi i terapeuci innych specjalnoaści dostosowanych do potrzeb dziecka.
Agnieszka Nowak
Agnieszka Nowaktwórca i koordynator działań Kompleksowego Ośrodka Terapii i Rozwoju Ortus, dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Ortus w Garwolinie.
Z wykształcenia oligofrenopedagog z 14 letnim stażem pracy z dziećmi i ich rodzinami. Tytuł magistra uzyskała na Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Dodatkowe kwalifikacje uzyskała dzięki studiom podyplomowym i szeregu kursom kwalifikacyjnym. W Ośrodku zajmuje się zajęciami dla dzieci zdolnych, terapią dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi oraz wsparciem ich rodzin.