Kompleksowy Ośrodek Terapii i Rozwoju ORTUS powstał z myślą o dzieciach potrzebujących kompleksowej stymulacji  rozwoju. Od 15 września 2015 działa w Garwolinie. W swojej ofercie Ośrodek posiada  poradnictwo, diagnozę trudności rozwojowych dziecka oraz ustalanie kierunków i koordynację procesu rozwoju.

Prowadzimy:

Prowadzimy zajęcia indywidualne i grupowe. Współpracujemy  ze żłobkami, przedszkolami, szkołami, z  ośrodkami  pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi, ZOZ i NZOZ. Organizujemy warsztaty, szkolenia dla  zainteresowanych oraz grupy wsparcia  dla rodziców/ opiekunów prawnych dzieci objętych naszą pomocą.
W uzasadnionych przypadkach nasi terapeuci prowadzą zajęcia z dziećmi w ich domach rodzinnych.