Trening Umiejętności Społecznych to zajęcia grupowe przeznaczone dla dzieci w wieku od 5 r.ż., organizowane są w grupach do 4 osób. Zajęcia mają na celu rozwinięcie kompetencji społecznych
w zakresie, mi.in. zawierania znajomości, słuchania innych, zadawania pytań, inicjowania rozmów, odmawiania, dyskutowania, reagowania na krytykę, wyrażenia krytyki, radzenia sobie z porażką, czekania na swoją kolej, wyrażania emocji i rozróżniania emocji, współpracy, dbania o potrzeby drugiej osoby, chwalenia innych, inicjowania zabawy oraz umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych (sklep, park, kino, plac zabaw, korytarz szkolny, wycieczka szkolna, urodziny, przyjmowanie prezentów, składanie życzeń itp.). Zajęca mają formę zabawy, interakcji, dyskusji oraz praktycznych ćwiczeń. Są dostosowywane do potrzeb i możliwości dzieci. Mają charakter zindywidualizowany. Program zajęć jest dostosowany do potrzeb dzieci uczęszczających na zajęcia.