Kompleksowy Ośrodek Terapii i Rozwoju jest autorskim projektem.
Powstał dla zapewnienia wysokiej jakości usług terapeutycznych skierowanych do najmłodszych. Służy realizacji celów takich jak: profesjonalizm i kompleksowość.

Dbamy o to, by zainteresowani Rodzice, w obecnym systemie opieki i pomocy, otrzymali specjalistyczne wsparcie dla swoich dzieci oraz kompleksowość form pomocy.

Nasz zespół dokłada wszelkich starań, aby terapia przynosiła jak najwyższe efekty . Stały kontakt z rodzicem/opiekunem prawnym jest bardzo ważnym elementem terapii, dlatego nasi terapeuci po każdych zajęciach przeprowadzają krótką rozmowę z opiekunem, aby zapoznać go z tematyka zajęć i poinformować o sukcesach bądź trudnościach , które wystąpiły podczas nich.