Zarówno w poradni jak i ośrodku Ortus kładziemy najwyższy nacisk na jakość naszych usług. Zawsze na pierwszym miejscu stawiamy dobro pacjenta- to dzieci są u nas najważniejsze i na nich skupiamy całą naszą uwagę.
Wprowadzamy do naszej oferty usługi, które wyróżniają nas na naszym terenie- jako jedyni w okolicach Garwolina prowadzimy zajęcia z psychomotoryki.
Innowacyjność oferty Kompleksowego Ośrodka Terapii i Rozwoju polega na wprowadzeniu funkcji Opiekuna Rozwoju Dziecka- funkcja ta jest wpisana w obowiązki terapeuty. Wynika z niej koordynacja i kompleksowość oddziaływań związanych z rozwojem dziecka;

Ośrodek Ortus wspomaga rozwój dzieci i młodzieży nie posiadających diagnozy problemów rozwojowych, ale mających duże trudności w funkcjonowaniu w rodzinie, grupie rówieśniczej, szkole. Adresatami usług są również dzieci po chorobach nowotworowych, z zespołem móżdżkowym. Dla nich oraz dla dzieci z zapaleniem stawów wdrożona jest kompleksowa ścieżka terapii.

Proponujemy prowadzenie terapii przy włączaniu rodziców i rodzeństwa danego dziecka w celu zapewnienia spójności oddziaływań.

-Terapeuci pracujący w Ośrodku dążą do nawiązania indywidualnego kontaktu z każdym dzieckiem. Zapewniają mu atmosferę bezpieczeństwa,budują poczucie jego własnej wartości. Tworzą warunki do wszechstronnej aktywności dziecka, wspierają i kierunkują jego działania, konstruują sytuacje kształtujące dziecięce procesy poznawcze, pokazują sukcesy i doceniają najmniejszy wkład pracy dziecka. Rozwijają poczucie sprawczości i odpowiedzialności u dzieci, uczą ich właściwego funkcjonowania w grupie.
Istnieje możliwość prowadzenia zajęć w domu dziecka.