Kompleksowy Ośrodek Terapii i Rozwoju ORTUS powstał z myślą o dzieciach potrzebujących kompleksowej stymulacji rozwoju. Od 15 września 2015r działa w Garwolinie. Podstawową działalnością ośrodka jest działalność mająca na celu wspomaganie edukacji. W swojej ofercie Ośrodek posiada poradnictwo, diagnozę trudności rozwojowych dziecka oraz ustalanie kierunków i koordynację procesu rozwoju. Prowadzimy zajęcia indywidualne i grupowe. Współpracujemy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami, z ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi, ZOZ i NZOZ. Organizujemy warsztaty, szkolenia dla zainteresowanych oraz grupy wsparcia dla rodziców/ opiekunów prawnych dzieci objętych naszą pomocą. W uzasadnionych przypadkach nasi terapeuci prowadzą zajęcia z dziećmi w ich domach rodzinnych.