Fizjoterapia

Fizjoterapia to metoda leczenia i przywracania wydolności funkcjonalnej organizmu oraz samodzielności życiowej osoby. Jest to nauka o metodach leczenia środkami naturalnymi, opartymi na różnych formach energii fizycznej, takich jak ruch, bodźce termiczne, kinetyczne, mechaniczne, elektryczne, świetlne oraz chemiczne. Podstawowym celem fizjoterapii jest zahamowanie postępów choroby, przywracanie i zachowanie sprawności fizycznej umożliwiające samodzielne niezależne i samodzielne życie, zapobiega również nawrotom dolegliwości.
Rehabilitacja zarówno w Polsce, jak i na świecie stoi na coraz wyższym poziomie. Metody rehabilitacji stają się coraz bardziej skuteczne.
Nie tylko dorośli ale równiesz dzieci potrzebują pomocy fizjoterapeuty. Wiele dzieci musi być objętych rehabilitacją już od pierwszych dni swojego życia. Nie każdy mały pacjent jest w stanie samodzielnie nauczyć się poprawnych wzorców ruchowych, niezwykle przydatna okazuje się więc pomoc fizjoterapeutów, którzy mają bogatą wiedzę i właściwe podejście do pacjenta.
Nasz ośrodek oferuje Państwu terapię dzieci w każdym wieku. Na pierwszym spotkaniu konsultacyjnym z rodzicem, oraz na spotkaniu diagnostycznym dziecka określamy najlepszą metodę terapii. Kolejne zajęcia to już intensywna praca z małym pacjentem, która ma na celu jak najlepszy efekt końcowy.
Czym się zajmujemy?

  1. Rozwojem motorycznym dziecka
  2. Zaburzeniami napięcia mięśniowego
  3. Wadami stóp
  4. Wadami postawy (skoliozy itp.)
  5. Chorobami różnego położenia (genetyczne, metaboliczne, neurologiczne itp.)
  6. Zaburzenia koordynacji ruchowej
  7. I wiele innych…