Diagnoza integracji sensorycznej

Ocena Procesów Przetwarzania Sensorycznego- Wykonywana jest przez wykwalifikowanego terapeutę Si. To proces, który składa się z :

– Wywiadu z rodzicami i wypełnieniu kwestionariuszy sensomotorycznych przez rodziców.
– Obserwacja dziecka podczas wykonania prób klinicznych. Badający sprawdza min.: integrację odruchów, napięcie mięśniowe, równowagę, koordynację, pracę oczu.
– Przeprowadzenie testów u dzieci od 4 roku życia. U dzieci poniżej 4 roku życia oraz u dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną u których nie przeprowadza się testów badanie wykonuję się za pomocą prób klinicznych oraz swobodnej obserwacji dziecka w sali terapeutycznej.
Podsumowanie diagnozy- to spotkanie z rodzicami mające na celu omówienie wyników diagnozy oraz wniosków i omówienie dalszych oddziaływań terapeutycznych.
– Diagnoza odbywa się w czasie 4 spotkań. (wywiadu, dwóch spotkań diagnostycznych i omówienie diagnozy).