Zajęcia integracji sensorycznej to metoda prowadzona w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu z użyciem specjalistycznego sprzętu podwieszanego do stymulacji układu przedsionkowego oraz pomocy do stymulacji systemu dotykowego, wzrokowgo, słuchowego,
węchowego i smakowego.
Podczas terapii nie uczy się dzieci konkretnych czynności , a usprawnia prace systemów zmysłowych, które stanowią bazę do zdobycia umiejętności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania. Terapeuta pracując z dzieckiem stymulując jego zmysły usprawnia takie zakresy jak mała motoryka, duża motoryka, koordynacja wzrokowo- ruchowa.
Terapia metodą integracji sensorycznej prowadzona jest po wcześniejszej diagnozie i obserwacji dziecka.