ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z WYBRANYM SPECJALISTĄ
    Specjalista (wymagane)
    PsychologLogopedaPedagogFizjoterapeutaTerapeuta SI

    Wyrażam, zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO* wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kompleksowy Ośrodek Terapii i Rozwoju Ortus Agnieszka Nowak oraz Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Ortus w celu komunikacji oraz na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonii komórkowej informacji dot. planowanych wizyt, jak również informacji o terapeutycznej działalności terapeutycznej w/w placówek.