Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna to praca z dzieckiem w systemie jeden -na-jeden, w ramach której wszystkie działania terapeutyczne skoncentrowane są wyłącznie na potrzebach dziecka. Poprzez intensywną pracę z wykorzystaniem różnorodnych, atrakcyjnych dla dziecka pomocy terapeutycznych, dążymy do likwidacji wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się oraz pomagamy przezwyciężać wszelkie trudności związane z mówieniem, rozumieniem, czytaniem i pisaniem.

Program logopedyczny jest dostosowany do potrzeb dziecka, a jego nadrzędnym celem jest skierowanie działań na prawidłowy rozwój mowy, który wpływa na rozwój emocjonalny, społeczny i  poznawczy dziecka, zaspokojenie potrzeby akceptacji i sukcesów, poczucie własnej wartości, budowanie więzi i kontaktów z rówieśnikami. W swojej pracy „stawiamy” na komunikację i spontaniczną aktywność słowną, stosując techniki wspierające mowę, ale głównie posługujemy się metodą przekształceń artykulacyjnych, bazując na dźwiękach, które dziecko już potrafi wymawiać. Oprócz ćwiczeń typowo artykulacyjnych wspieramy Pacjentów ćwiczeniami oddechowymi, ćwiczeniami ortofonicznymi, obrazujemy piosenki gestami i ciałem,, logorytmicznymi i stymulującymi rozwój słuchu fonematycznego, co doskonale sprawdza się przy usprawnianiu odbioru bodźców akustycznych, rozpoznawaniu wrażeń słuchowych, ćwiczenia poczucia rytmu, rozróżniania głosek dobrze i źle wypowiedzianych.

Zajęcia powinny być przyjemnością, ale także rzetelną pracą. Nasze akcesoria do terapii są bardzo kolorowe: historyjki obrazkowe, zabawy i gry logopedyczne, ulubione planszówki, ale także zabawy multimedialne z wykorzystaniem komputera.

W terapii logopedycznej rzadko stosuje się tylko jeden rodzaj metod, a ich wybór zawsze uwarunkowany jest rodzajem zaburzenia. Sposób pracy terapeutycznej zawsze dostosowany jest do wieku i możliwości dziecka oraz modyfikowany jest na bieżąco w trakcie terapii.

W czym się specjalizujemy?

Zakres naszego wparcia obejmuje:
a)kształtowanie umiejętności mówienia i rozumienia,
b) wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy
c) doskonalenie wymowy, w tym korygowanie wad wymowy takich jak sygmatyzm – seplenienie, rotacyzm – reranie, kappacyzm, gammacyzm, lambdacyzm, czy mowa bezdźwięczna
d) przywracanie umiejętności mówienia i rozumienia w przypadku ich utraty
e) wparcie w zakresie przyswajania odpowiedniego poziomu sprawności językowej
f)usuwanie trudności w nauce czytania i pisania

Prowadzimy terapię w przypadkach:

a)dyslalii (wad wymowy),
b) opóźnień rozwoju mowy i jej całkowitego braku,
c) jąkania i innych niepłynności mowy,
d) oligofazji (zaburzeń mowy u osób z obniżoną sprawnością intelektualną),
e)dyzartrii (zaburzenia mowy związane ze zmianą w napięciu mięśni i ich porażeniu),
f) afazji (zaburzenia mowy spowodowane na skutek udaru mózgu, urazu czaszki, guza mózgu),
g)zaburzeń i uszkodzeń narządu słuchu,
h)problemów z porozumiewaniem się w spektrum autyzmu,
i)dysfagii (zaburzenia w połykaniu),
j)zaburzeń głosu,
k)dysleksji rozwojowej.
l)pracujemy z dziećmi autystycznymi, z zespołami genetycznymi, zespołem Aspergera, porażeniem mózgowym, dziećmi niemówiącymi.

Obszary pomocy logopedycznej w naszym ośrodku:

a) diagnoza logopedyczna;
b) zajęcia logopedyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka;
c) warsztaty dla rodziców dzieci z problemami logopedycznymi.