Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne – to zajęcia ruchowe grupowe ( z rodzicami – opiekunami lub rodzeństwem) lub indywidualne z terapeutą. Mają na celu m.in.: budowanie relacji z innymi ludźmi, uczą współpracy, wzmacniają świadomość własnego ciała, budują własne „ja”, rozwijają umiejętności motoryczne, budują zaufanie do siebie i innych, dają możliwość wiary we własne siły i możliwości. Ważne w tych zajęciach jest poznawanie schematu własnego ciała, które potem staje się osią odniesienia do określania położenia innych przedmiotów. Dziecko poznaje przestrzeń poprzez własny ruch, obserwując ją, odczuwając i nazywając słowami własne doświadczenia. Kształtuje przez to orientację w przestrzeni. Umiejętność ta jest warunkiem dobrego funkcjonowania człowieka w otaczającej go rzeczywistości, jest także potrzebna w szkole: do nauki czytania, pisania i umiejętności matematycznych.