Za realizację statutowych zadań w Ośrodku odpowiada interdyscyplinarny zespół specjalistów, posiadających profesjonalne przygotowanie do pracy z rodziną, dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Tworzą go:

Agnieszka Nowak

Jestem twórcą i koordynatorem działań Kompleksowego Ośrodka Terapii i Rozwoju Ortus, założycielem i dyrektorem Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Ortus w Garwolinie.
Tytuł magistra pedagogiki uzyskałam na Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Ukończyłąm Oligofrenopedagogikę oraz Zarządzanie Oświatową. Jestem absolwentka studiów z zakresu Historii i Wiedzy o Społeczeństwie Ukończyłam Rehabilitację Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie studiuję Psychologię Kliniczną i Zdrowia na SWPS w Warszawie. Posiadam przygotowanie z zakresiu Diagnozy i Terapii Funkcji Wzrokowych. Ukończyłam dwa stopnie szkolenia dotyczacego Metody Warnkego, Jestem terapeuta Indywidualnej Stymulacji słuchu Johansena. Posiadam kilkustopniowe szkolenie w zakresie Psychomotoryki wg Procus i Block- model belgijski, . Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, w ośrodkach szkolno- wychowawczych, fundacjach.
W Ośrodku i Poradni koordynuję całokształt procesów terapeutycznych i diagnostycznych, przewodniczę Zespołom Wczesnego Wspomagania Rozwoju, Radom Pedagogicznym, zajmuję się terapią dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi oraz wsparciem ich rodzin. Nieustannie poszerzam ofertę Ośrodka i Poradni.
Ukończyłam wiele szkoleń specjalistycznych dających uprawnienia do terapii i diagnozy.
Prywatnie jestem matką i miłośniczka gór. Moją pasją jest moja praca.

Ewelina Dziubak

Absolwentka oligofrenopedagogiki na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz licznych kursów i szkoleń związanych z tematyką autyzmu – „Metoda terapii behawioralnej w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu”, „Trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu”, „”Jak pracować z dzieckiem z autyzmem w przedszkolu?”, „Wczesna diagnoza i terapia neurobiologiczna dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera”, „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania”. Ukończyła 1,5 roczne  Kompleksowe szkolenie „Autyzm. Małe dziecko-duża sprawa. Diagnoza, terapia, pomoc rodzinie”organizowane przez Fundację Synapsis. Uczestniczyła w konferencjach naukowych związanych z tematyką autyzmu i integracji sensorycznej : ” Osoby z zespołem Aspergera -świat emocji”, „Ku niezależności komunikacji- doświadczenia polskich użytkowników AAC”, „II OGÓLNOPOLSKI KONGRES TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ Diagnoza i metody terapii zaburzeń przetwarzania sensorycznego. Klasyfikacja zaburzeń przetwarzania sensorycznego wg L.J. Miller, strategie sensoryczne, metody wspomagające:, Posiada uprawnienia do prowadzenia diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej – ukończony I i II stopień kursu.
Poszerzała swoją wiedzę dotyczącą edukacji i wychowania dzieci między innymi na szkoleniach : “Edukacja matematyczna przyjazna dziecku i nauczycielowi w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej”, Proces budowania odporności emocjonalnej dziecka w kontekście edukacji pedagogicznej rodziców” i „Podstawy tworzenia ruchu i choreografii p.t.”Różności Taneczne”. Posiada uprawnienia do prowadzenia  Terapii Ręki, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz Treningu Umiejętności Społecznych. Wykonuje badanie umiejętności dziecka testem PEP-R .
Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując jako nauczyciel wspomagający dla dziecka z autyzmem w przedszkolu oraz jako terapeuta dla dziecka z autyzmem w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W trakcie nauki w liceum oraz podczas studiów pracowała jako wolontariusz w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych.
Specjalizuje się w prowadzeniu terapii dzieci ze spektrum autyzmu. Bliskie jest jej podejście behawioralne. Jednak sposoby oddziaływać wobec dziecka dostosowuje do potrzeb i możliwości dziecka . W swojej pracy nie trzyma się sztywno jednej konkretnej metody terapeutycznej. Stosuje elementy różnych podejść – Teacch, Metoda Behawioralna, Metoda neurobiologiczna w zależności od potrzeb terapeutycznych. Swoją wiedzę dotyczącą edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej dzieci poszerzała studiując literaturę prof Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej.
Stale się kształci, aby lepiej dostrzegać potrzeby i rozwijać umiejętności dzieci.W Ośrodku i Poradni Ortus zajmuje się diagnozą i terapią z zakresu integracji sensorycznej, badaniami przesiewowymi w kierunku autyzmu, diagnozaą funkcjonalną oraz terapią dzieci do 8 r.ż.

Emilia Gałązka

psycholog, psychoterapeuta, absolwentka Katedry Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła całościowe, czteroletnie studia w zakresie psychoterapii uzyskując upoważnienie do prowadzenia psychoterapii grupowej i indywidualnej. Odbyła również kurs Ogólnopolskiej Akademii Terapii Par. cx Posiada duże doświadczenie w pracy z młodzieżą i dziećmi oraz osobami dorosłymi, zdobyte w różnorodnych placówkach min. w Krajowym Ośrodku Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich, w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Garwolinie w oddziale Nerwic Młodzieżowych, w Szkole Podstawowej w Michałówce pełniąc funkcję psychologa szkolnego. Dodatkowo pracowała z dziećmi autystycznymi w ich własnym środowisku domowym. Posiada duże doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami odżywiania zdobyte podczas współpracy z Fundacją „Światło dla Życia”, gdzie pełniła funkcję koordynatora merytorycznego w stacjonarnym ośrodku leczenia zaburzeń odżywiania, prowadziła terapię osób z anoreksją, bulimią oraz otyłością w Fundacyjnej Poradni oraz realizowała autorski program warsztatów profilaktycznych dla młodzieży Warszawskich Szkół. Pracowała również w Oddziale Nerwic, Specjalistycznego Szpitala MSW w Otwocku, gdzie zajmowała się głównie terapią grupową osób ze służb mundurowych. Prywatnie żona i matka dwójki dzieci, osoba ciekawa świata i innych ludzi, niezwykle ambitna i profesjonalna, chętnie angażuje się w różnorodne inicjatywy na rzecz innych osób. W Ortusie zajmuje się pracą z młodzieżą i dorosłymi, odpowiada za współpracę z instytucjami i realizacje projektów z zakresu profilaktyki, psychoedukacji, poradnictwa i warsztatów.

Katarzyna Stefaniak

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Psychologia (specjalność Psychologia Rodziny) oraz Pedagogicznych Studiów Kwalifikacyjnych (studia podyplomowe) na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Aktualnie studentka studiów podyplomowych o kierunku Wczesne Wspomaganie Rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami rozwoju oraz wspieranie ich rodzin na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyła szkolenie I i II stopnia z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej („Brain Gym”) prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów . Odbyła warsztaty szkoleniowe z zakresu Dialogu Motywującego oraz Umiejętności Komunikacyjnych w Rodzinie. Brała udział stażu szkoleniowym w Przedszkolu Terapeutycznym dla Dzieci z Autyzmem „Laudame” w Otwocku. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała na licznych praktykach wolontariackich i studenckich m.in.: w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Akademickim Centrum Wsparcia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Domach Dziecka, Pogotowiu Opiekuńczym, Schronisku dla Nieletnich.

Psycholog- Izabela Poszytek

W 2017 roku zdobyłam tytuł magistra na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Jestem psychologiem klinicznym. Systematycznie doskonalę swoje umiejętności, by pracować skutecznie oraz dawać klientom sprawdzone, rzetelne i efektywne narzędzia do aktywnego radzenia sobie z trudnościami.
Odbyłam praktyki w szpitalu Bródnowskim na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym.
W 2015 roku ukończyłam roczny staż w przedszkolu Iskierka w Warszawie, gdzie opiekowałam się chłopcem z epilepsją.
Dodatkowo ukończyłam fakultety min. wspieranie rozwoju, nabywanie umiejętności leczenia zaburzeń nerwicowych i osobowościowych, edukacja seksualna dla dzieci i młodzieży, kliniczne zaburzenia seksualne, Diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu.
Moje zainteresowania zawodowe krążą wokół psychologii klinicznej i psychoterapii poznawczo-behawioralnej, systemowej, jednak nie zamykam się w tych dwóch obszarach. Moją zaletą jest to, że szybko nawiązuje kontakt z dziećmi, dlatego leczenie, terapia relatywnie szybko przynoszą zamierzony cel. Prywatnie cenię sobie czas z rodziną i przyjaciółmi.

Marta Prusińska

Anna Filiks

Z wykształcenia pedagog. Ukończyła studia magisterskie o specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z ustawodawstwem rodzinnym. Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające pracę z dziećmi i młodzieżą z różnymi dysfunkcjami zdobyła dzięki studiom podyplomowym z zakresu Terapii pedagogicznej, Oligofrenopedagogiki oraz Integracji sensorycznej. Uczestniczyła w wielu kursach, szkoleniach i warsztatach związanych z tematyką specjalnych potrzeb edukacyjnych. W Ośrodku zajmuje się terapią wykorzystując metodę integracji sensorycznej.Weronika Wiśniewska

Anna Rosłaniec

Ukończyła studia na kierunku „Logopedia Ogólna i Kliniczna” na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz studia podyplomowe na kierunku „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej” w Wyższej Szkole Przymierza Rodzin.
Odbyła liczne praktyki w przedszkolach, szkołach i szpitalach, m.in. w Klinice Otolaryngologii, Klinice Neonatologii i Intensywnej terapii Noworodka oraz w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego.
Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła odbywając wolontariat w przedszkolu, podczas którego prowadziła terapię logopedyczną dzieci z wadami wymowy.
Do obszarów jej szczególnych zainteresowań należą: terapia wad wymowy, wczesna interwencja logopedyczna, rehabilitacja głosu, nauka prawidłowej emisji głosu oraz rehabilitacja logopedyczna po operacjach w obrębie jamy ustnej, gardła i krtani.
Wolny czas najchętniej spędza na świeżym powietrzu. Lubi czytać kryminały i literaturę faktu. Jej pasją są podróże. W Ośrodku i Poradni Ortus zajmuje się terapią logopedyczną, badaniem słuchu dzieci i treningami funkcji podstawowych.

Wioletta Siwak