Ocena Rozwoju Psychoruchowego- wykonywana jest za pomocą obserwacji dziecka w swobodnej zabawie i przygotowanych przez badającego próbach i zadaniach oraz podczas badania kartami służącymi do oceny rozwoju psychoruchowego KORP. Testy służą do wstępnej oceny rozwoju dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia. Pozwala na sprawdzenie czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwoju.