Bardzo ważnym elementem rozpoczynającym współpracę ośrodka i poradni z nowym pacjentem jest pierwsza wizyta. Ma ona u nas określony przebieg i dzieli się na kilka etapów:

Wywiad kliniczny z rodzicem- jest to pierwszy kontakt podczas którego nasi specjaliści zapoznają się z problemem i sytuacją dziecka. Często rodzicom towarzyszą różne obawy przed tym spotkaniem- nie wiedza o co będą pytani i stresują się jak zaprezentują się jako rodzice przed terapeutą. Nasi specjaliści nikogo nie oceniają- wywiad który przeprowadzają, pytania, które zadają mają na celu jak najlepsze zapoznanie się z problemem dziecka, aby następnie móc jak najlepiej dopasować formy pomocy. Wskazane jest przedstawienie dotychczasowej dokumentacji medycznej dziecka aby terapeuci mogli się z nią zapoznać. Czas trwania wywiadu- 60-90 min.

Drugą fazą jest spotkanie z dzieckiem. Ma ono na celu zbudowanie relacji terapeuty z dzieckiem. Nasi specjaliści przez zabawę i rozmowę dokonują obserwacji, które potem pomagają postawić właściwą diagnozę. Nie jest określona liczba spotkań dziecka z terapeutą- zazwyczaj jest ich trzy ale jest to zależne od zapotrzebowania w danym przypadku. Czas trwania jednego spotkania to ok 60 min.