Konsultacje odbywają się w formie jednorazowych spotkań, trwających około 50 lub 90min. Podczas konsultacji rodzic może podzielić się swoimi niepokojami, problemami i wątpliwościami odnośnie doświadczanych trudności wychowawczych, rodzicielskich i otrzymać doraźną pomoc od wykwalifikowanego specjalisty. Tego typu pojedyncze spotkania mają na celu określenie specyfiki problemu lub obszaru wymagającego zmiany w funkcjonowaniu dziecka, rodziny. Podczas konsultacji specjalista może udzielić doraźnych wskazówek wychowawczych lub też zaproponować podjęcie dalszych kroków (np. zasugerować adekwatne dla problemu formy i metody dalszej pracy; terapii).