Zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych realizowane w małych grupach, których celem jest kształtowanie u dzieci kompetencji społecznych, które umożliwią im swobodne współdziałanie i funkcjonowanie w grupie rówieśników jak i dorosłych.

Dla kogo TUS-y?

 • Młodszych i starszych przedszkolaków wykazujących zachowania nieakceptowane w grupie przedszkolnej;
 • Dzieci ze spektrum autyzmu;
 • Dzieci wycofanych i nieśmiałych;
 • Dzieci nie radzących sobie z trudnymi emocjami.

Jakie umiejętności nabywają dzieciaki?

 • Słuchanie innych;
 • Czekanie na swoją kolej;
 • Wyrażanie swojego zdania;
 • Używanie zwrotów grzecznościowych;
 • Proszenie o pomoc;
 • Asertywność – odmawianie;
 • Poczucie swojej wartości i pewność siebie;
 • Inicjowanie i kontynuowanie rozmowy z rówieśnikami;
 • Nazywanie i wyrażanie swoich emocji;
 • Radzenie sobie z trudnymi emocjami;
 • Odczytywanie komunikatów niewerbalnych;
 • Rozpoznawanie uczuć innych osób.

Jak wyglądają zajęcia?

UWAGA!!! TUS-y prowadzone przez naszą poradnię to nie lekcje wykładowe, a zajęcia w formie warsztatowej. Rozpoczynane omówieniem zagadnienia, przez modelowanie danej umiejętności osobiście przez terapeutę lub filmik instruktarzowy, po utrwalenie nowo nabytych kompetencji społecznych w zabawach ruchowych i wspólnych grach. Dzięki takiej formie zajęć dzieci mają możliwość wyćwiczenia kompetencji społecznych w praktyce, a z drugiej strony wspólna zabawa sprawia nam dużo przyjemności i pozostawia pozytywne odczucia dotyczące tych zajęć.