Zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych realizowane w małych grupach, których celem jest kształtowanie u dzieci kompetencji społecznych, które umożliwią im swobodne współdziałanie i funkcjonowanie w grupie rówieśników jak i dorosłych.
Dla kogo TUS-y?
Młodszych i starszych przedszkolaków wykazujących zachowania nieakceptowane w grupie przedszkolnej;
Dzieci ze spektrum autyzmu;
Dzieci wycofanych i nieśmiałych;
Dzieci nie radzących sobie z trudnymi emocjami.
Jakie umiejętności nabywają dzieciaki?
Słuchanie innych;
Czekanie na swoją kolej;
Wyrażanie swojego zdania;
Używanie zwrotów grzecznościowych;
Proszenie o pomoc;
Asertywność – odmawianie;
Poczucie swojej wartości i pewność siebie;
Inicjowanie i kontynuowanie rozmowy z rówieśnikami;
Nazywanie i wyrażanie swoich emocji;
Radzenie sobie z trudnymi emocjami;
Odczytywanie komunikatów niewerbalnych;
Rozpoznawanie uczuć innych osób.
Jak wyglądają zajęcia?
UWAGA!!! TUS-y prowadzone przez naszą poradnię to nie lekcje wykładowe, a zajęcia w formie warsztatowej. Rozpoczynane omówieniem zagadnienia, przez modelowanie danej umiejętności osobiście przez terapeutę lub filmik instruktarzowy, po utrwalenie nowo nabytych kompetencji społecznych w zabawach ruchowych i wspólnych grach. Dzięki takiej formie zajęć dzieci mają możliwość wyćwiczenia kompetencji społecznych w praktyce, a z drugiej strony wspólna zabawa sprawia nam dużo przyjemności i pozostawia pozytywne odczucia dotyczące tych zajęć.