Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Jest to kompleksowa terapia prowadzona przez specjalistów z zakresu różnych dziedzin, np. psycholog, pedagog, logopeda, rehabilitant, terapeuta integracji sensorycznej. Podczas realizacji zajęć dokładamy wszelkich starań, aby wspomagać prawidłowy przebieg rozwoju małych dzieci lub korygować pojawiające się opóźnienia rozwojowe.  Zachęcamy, by działania wspomagające rozwój dzieci podjąć jak najwcześniej, tuż po zdiagnozowaniu i wydaniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Wczesnym wspomaganiem rozwoju objęte są dzieci do momentu rozpoczęcia nauki w I klasie. Podyktowane jest to tym, że mózg ludzki we wczesnym dzieciństwie posiada najwyższą zdolność do tworzenia nowych połączeń nerwowych, które tworzą się w przypadku intensywnej stymulacji i odbioru dużej ilości wrażeń zmysłowych. Fakt ten można wykorzystać również w procesie kompensowania braków i uszkodzeń, ponieważ w takiej sytuacji nowo powstające połączenia przejmują funkcję utraconych lub uszkodzonych. Brak wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może opóźnić lub utrudnić dalszy rozwój dziecka.

W poradni Ortus organizujemy bezpłatne zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.


W ramach WWR dzieci mogą korzystać z następujących terapii:

– Pedagogiczna
– Psychologiczna
– Logopedyczna
– Integracja Sensoryczna
– Fizjoterapia
– Ruch Rozwijający W. Sherborne
– Psychomotoryka
– Terapia ręki
– Zajęcia grupowe
– Zajęcia w diadzie

lub inne zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.