Praca terapeutyczna dla par dzieci z psychologiem/pedagogiem. Dzieci realizują program terapii psychologiczno -pedagogicznej z naciskiem na pracę nad rozwojem społecznym adekwatnym do możliwości i potrzeb. Dzieci dobierane są według wieku rozwojowego po wcześniejszej obserwacji indywidulanej.