Kompleksowy Ośrodek Terapii i Rozwoju ORTUS powstał z myślą o dzieciach potrzebujących kompleksowej stymulacji rozwoju. Od 15 września 2015r działa w Garwolinie.

Podstawową działalnością ośrodka jest działalność mająca na celu wspomaganie edukacji.
W swojej ofercie Ośrodek posiada poradnictwo, diagnozę trudności rozwojowych dziecka oraz ustalanie kierunków i koordynację procesu rozwoju.
Prowadzimy zajęcia indywidualne i grupowe.
Współpracujemy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami, z ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi, ZOZ i NZOZ.
Organizujemy warsztaty, szkolenia dla zainteresowanych oraz grupy wsparcia dla rodziców/ opiekunów prawnych dzieci objętych naszą pomocą.
W uzasadnionych przypadkach nasi terapeuci prowadzą zajęcia z dziećmi w ich domach rodzinnych.