Diagnoza, poprzedzająca terapię, obejmuje wywiad z Rodzicami oraz obserwację różnych obszarów dziecka – nie tylko samą artykulację, lecz także rozwój językowy, sposób komunikowania się z otoczeniem, całokształt jego funkcjonowania w środowisku.